News
Toppers of 1st MBBS in Solapur District


Front Row (L to R) : 1st in 1st MBBS Shruti Nerlekar; 2nd Pratik Thanvi; 3rd Likhita SH; 4th Ira Dhamdhere & Mugdha Kulkarni

Sitting row: (L to R): Dr. P.G. Gaikwad (Prof & Head – Anatomy); Dr. P.S. Baji (Prof & Head – Physiology); Dean – Dr. Mrs. Madhavi Rayate; Executive Trustee – Shri Kiritbhai Patel; Trustee – Shri. Mehul Patel; Dr. Kayyum Shaikh (Prof & Head – Biochemistry)

Standing Row (L to R); Mrs. Vasundhara Deshmukh; Mrs. Pradnya Dhotre; Dr. Mrs. Dipti Mhetre; Dr. Prajakta Kishwe; Dr. Sarita Margam; Dr. Mrs. Vandana Kamble; Dr. Prafull Kamble; Shri. Prudhvi Dhaggu; Dr. Prakash Hundekar; Shri. Sudheer Babu; Dr. Mahesh Tondare.